Κυριακή 25, Φεβρουάριος 2018
   
Text Size

Εισφορές - Πόροι

pagkariΕισφορές – Πόροι

1. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται στο ποσό των σαράντα Ευρώ (40€) για όλους και της ετήσιας συνδρομής για τα τακτικά μέλη στο ποσό των σαραντα Ευρώ (40€)  και των οργανισμών στο ποσό των διακοσίων σαράντα Ευρώ (240€)
Το ύψος των ανωτέρω ποσών αυξομειώνεται (καθορίζεται) από την Γενική Συνέλευση.

2. Πόροι της Λέσχης είναι τα έσοδα από κάθε φύσης εκδηλώσεις ψυχαγωγικές, πολιτιστικές κ.α. τυχόν δωρεές.
Τα έσοδα από την περιουσία της (τόκοι, πρόσοδοι) κ.λ.π.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ADS

ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ