Κυριακή 25, Φεβρουάριος 2018
   
Text Size

Διοίκηση - Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Λέσχη διοικείται από 9μελές Δ.Σ. που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3)  χρόνια.
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός 8 ημερών και εκλέγει από τα μέλη του:
1.τον Πρόεδρο
2.τον Αναπληρωτή Πρόεδρο
3.τον Α Αντιπρόεδρο, υπεύθυνο τύπου και εξωτερικών σχέσεων
4.το Β Αντιπρόεδρο, υπεύθυνο εκπαίδευσης και εντύπων
5.το Γενικό Γραμματέα
6.το Γενικό Ταμία
7.τον Έφορο
8.τον Λειτουργό αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων
9.τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα

Η πρώτη αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ. συγκαλείται από το σύμβουλο που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και ο ίδιος προεδρεύει σ’αυτή την συνεδρίαση.

Αναπληρωματικά μέλη είναι όλοι οι κατά σειρά επιλαχόντες υποψήφιοι.

Μετά την συγκρότηση του σε σώμα, συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το αποχωρούν Δ.Σ. και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία. Μετά την παραλαβή και παράδοση του νέου από το παλιό Δ.Σ. λήγει και η θητεία του παλιού Δ.Σ. αφού υπογράφει πρακτικό παραλαβής και παράδοσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης δεν έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους και στο Δ.Σ. του Σωματείου Μαγείρων Ηρακλείου.
Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης είναι:

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης μετά τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες είναι:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ADS

ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ